Efterladt/efterladenskab

Blandform på lærred 130x170cm 2009